Aangesloten leveranciers

De Intrakoopcommunity ondersteunt zorgorganisaties bij het vinden van de juiste leverancier door overzichtelijk inzicht te geven in de leveranciers binnen de zorg. Op deze pagina vind je alle leveranciers die aangesloten zijn bij de Intrakoopcommunity. Wanneer het Intrakoop-logo achter de naam van een leverancier staat, dan heeft Intrakoop voor haar leden met deze leverancier een overeenkomst gesloten. Neem voor meer informatie hierover contact op met de leverancier of met Intrakoop. 

De filters aan de rechterkant van deze pagina helpen jou om gericht een leverancier te kunnen vinden. Naast de naam van een organisatie beschikt ieder profiel over een omschrijving wat deze leverancier uniek maakt. Ook is te zien in welke productcategorieën de leverancier producten en/of diensten levert, wat de adres- en contactgegevens zijn en welke medewerkers van deze partner zijn aangesloten bij de Intrakoopcommunity.

Mis je bij het zoeken van een leverancier een categorie? Neem dan contact met ons op en laat je suggestie weten via leveranciers@incoop.nu, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat deze wordt toegevoegd.

Klik hier om het totaaloverzicht van de categorie indeling te downloaden.

Advocatenkantoor Van Poppel Croonen

Advocatenkantoor Van Poppel Croonen

Terug naar overzicht

Juridische adviseurs op het gebied van Contractenrecht, Inkoop, Samenwerking, Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht, AVG, Privacy en gezondheidsrecht. Wij adviseren en procederen in allerlei kwesties waarmee (toeleveranciers en partners van) zorginstellingen en professionals in de zorg en farmacie te maken krijgen. Zorgbestuurders en zorgverleners die worden geconfronteerd met telkens veranderende wet- en regelgeving, verlangen een juridisch deskundige die de taal spreekt en op (kosten- en tijds) efficiënte wijze hen toegevoegde waarde biedt: een oplossing in plaats van mogelijkheden. Dit geldt zeker ook voor (commerciële) toeleveranciers en partners van zorggerelateerde partijen. Het team van VPCA bestaat uit juridisch specialisten die zowel hun eigen specialisme (zoals mededingingsrecht, maatschap perikelen en samenwerkingsovereenkomsten, toepasselijke zorgwetgeving, privacy, arbeidsrecht, etc.) als de sector (zorg en inkoop) door en door kennen. Het resultaat is een duidelijk advies en een goede en begrijpbare vastlegging, op de volgende gebieden. • Arbeidsrecht en Medezeggenschap • Contractenrecht • Huurrecht en vastgoed • ICT, Intellectuele eigendom, Privacy & AVG • Inkoop & aanbesteding • Ondernemingsrecht, • Samenwerking(svormen) en gezondheidsrecht, Het gezondheidsrecht is een veelomvattend en complex rechtsgebied dat, net als de gezondheidszorg zelf, altijd volop in beweging is. Het omvat alle wetten en regels die in de gezondheidszorg van belang zijn. Regels over de kwaliteit en veiligheid van zorg bijvoorbeeld, maar ook over de organisatie van zorginstellingen, zorginkoop, tuchtrecht, privacy en toezicht (governance (bestuur en toezicht), medezeggenschap cliënten, samenwerkingsverbanden en -conflicten, toe- en uittreding en goodwill, contractering, praktijkovernames en bijbehorende goedkeuringstrajecten NZa en ACM, marktordening en tariefregulering, gegevensbescherming, zorginkoop, zorginstellingen, zorgverlening, patiëntenrechten, kwaliteit van zorg, medisch klacht- en tuchtrecht, disfunctioneren, opleiding en (BIG-)registratie, verplichte en onvrijwillige zorg, sociaal domein (maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg), controles door zorgverzekeraars en zorgkantoren (materiële-, formele en fraudecontroles), extern toezicht door de IGJ, NZa, ACM en AP).

Communitymanager: Jorrit Willems

Telefoon: 31 881 1155 00
Telefoon 2: 06 - 55884675

Website: http://www.vpca.nl/
E-mail: vanpoppel@vpca.nl

Wilt u weten wat wij doen op het gebied van duurzaamheid: bekijk onze registratie bij Stichting MVO-register.

Producten

Adres

Medewerkers

Adres

Bezoek adres

Ramstraat 31-33
3581 HD Utrecht

Postadres

Ramstraat 31-33
3581 HD Utrecht

Bezorgadres

Ramstraat 31-33
3581 HD Utrecht

242.png
Bronovo.jpg
groene-hart-ziekenhuis.png
zgv.jpg
saz.png
Winterswijk.png
ZorgSaam.png
Ministerie Volksgezondheid.png
zsip_logo@2x.png
logo-zsip.jpeg